قانون پارکینسون یا اصل محدودیت زمانی

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال نظر به عنوان مهمان

خواندن بعدی

Sliding Sidebar