رفتار یا گفتار؟ مساله این است! «یا چگونه می‌توانیم درک درست‌تری نسبت به رفتار کاربرانمان به‌دست بیاوریم.»

دیدگاهتان را بنویسید

ارسال نظر به عنوان مهمان

خواندن بعدی

Sliding Sidebar